SKJOLD MILITÆRLEIR. BARDUFOSS
SAMARBEID MED OLE ROSEN
2012

”Grande Boule”
6 polerte stålkuler x 2 meter diameter
1 rødlakkert  stålkule x 1 meter

 
  Skjold militaer leir


.