JÅTTÅ BARNEHAGE. STAVANGER
2016

”Himmelhull”

Stor asteroide i blå gjennomfarget betong. 285 x 180 x 75 cm.
Liten asteroide på vegg i bronse 16 x 7 x 6 cm
4 ”himmelhull” malt på betong med silikatmaling. Diameter : 220-370 cm

 


 
 


.