FRYDENBERG UNGDOMSSKOLE. OSLO
2011

"Transformator 1"

Bygget har vært fabrikk for produksjon av strømtransformatorer.

En transformator omdanner spenning. Spenningen kan gå opp, eller ned.
Mengde blir presset sammen, eller spredd ut, uten at selve mengden reduseres.

Trakten er brukt som en visuell metafor for dette prinsippet .

 
 


.